Svenska English 中文

Om Lynn & Co

Utveckla nya marknader och söka fler affärsmöjligheter

Lynn & CO är ett konsultföretag som underlättar för svenska företag, kinesiska företag och investerare att utveckla nya marknader och söka fler affärsmöjligheter utanför sin egna hemmamarknad.

Med årtiondena av erfarenhet inom affärsutveckling stödjer vi på Lynn&Co våra kunder med skräddarsydda lösningar för att hjälpa dem till framgång genom och att undvika fallgropar och övervinna språksvårigheter, kultur och lagar på en ny marknad. Din framgång är vår motivation.

Lynn Zhong Palmberg - Grundare och VD


Lynn Zhong Palmberg har över 20 års erfarenheter av affärsutveckling för olika branscher i Kina och Sverige. Hon har genomfört över 100 projekt med att hjälpa svenska företag att utveckla sin verksamhet framgångsrikt i Kina. Dessa projekt omfattar nästan alla affärsaktiviteter från marknadsanalysrapport, matchning, distributörsökning, leverantörssökning, rekrytering till företagets etablering och IPR-registrering.