Svenska English 中文

MEAB vinner order på flera miljoner dollar från Kina!

Med stöd från Lynn & Co har MEAB vunnit miljon dollar beställningar från Kina

Tack vare den snabbt växande ekonomin i Kina har vi hjälpt det svenska företaget MEAB att nå en rekordhög omsättning genom att sälja sitt avancerade instrument inom det vetenskapliga forskningsområdet.

MEAB Metallextraktion AB är ett välkänt företag inom hydro-metallurgisk fält. De stöder intresserade kunder med kemisk och teknisk information och, på begäran, tillhandahålla nödvändig processteknik och komplett utrustningspaket, inklusive starttjänster, samt FoU-resurser i lösningsmedelsuttag. De är också en av grundarna av International Solvent Extraction Conference.

Lynn & Co har stött MEAB med:

  1. Första steget: Potentiell klientscreening och dokumentöversättning till kinesiska
  2. Andra steget: Flertalet klientbesök till potentiella kunder och kontakter med de viktigaste
  3. Tredje steget: Hantering av förfrågningar och förhandlingar på ett “kinesiskt förhållningssätt”
  4. Fjärde steg: Att vara en kommunikationsbro mellan kunden och MEAB för smidig leverans, installation och idrifttagning av instrumentet samt service efter försäljning
  5. Femte steg: Fler affärer ...

Kund Citat

Under de senaste tio åren har vi haft fördelen att arbeta med Lynn och vårt samarbete är mycket framgångsrikt. Vi uppskattar hennes ansträngningar och hoppas att vi kommer att ha glädjen att fortsätta samarbetet med henne nu och i framtiden.

En mycket nöjd affärspartner

Niclas Reinhardt, VD

MEAB Metallextraktion AB

AKUFVE

Detta avancerade instrument är ett världsomspännande system för snabb och noggrann mätning av partitionsfaktorer vid lösningsmedelsutvinning. Instrumentet karakteriseras av en idealiserad, enstegsblandare- (centrifugal) sedimenteringsenhet. Det utvecklades mer än 40 år sedan (några hundra enheter är i de största vetenskapliga laboratorierna över hela världen) för att förbättra noggrannheten och snabbheten i mättekniken för lösningsmedelsutvinningsdistributionsdata.