Svenska English 中文

​Vi hjälper Svenska företag till framgång i Kina

Vi har ett brett urval av praktiska tjänster riktade mot företag som vill etablera sig eller utveckla sina företag i Kina. Vi kan hjälper er med försäljning till, sourcing i eller företagsetablering i Kina.

​Våra Tjänster

​Svenska företag till Kina

Med stor kunskap och erfarenhet på den lokala marknaden hjälper vi svenska företag att etablera sig i Kina och uppnå sin fulla internationella potential.

Kinesiska företag till Sverige

Sverige är ett av de mest konkurrenskraftiga, produktiva och globaliserade nationerna i världen som lockar många kinesiska investerare och företag. Vi hjälper dem med investeringsmöjligheter för en framgångsrik etablering.


Om Lynn & Co

Utveckla nya marknader och söka fler affärsmöjligheter

Lynn & CO är ett konsultföretag som underlättar svenska företag, kinesiska företag och investerare att utveckla nya marknader och söka fler affärsmöjligheter utanför den egna hemmamarknaden.

Med årtionden av erfarenhet inom affärsutveckling stöder vi våra kunder med skräddarsydda lösningar för att hjälpa dem till framgång genom att undvika fallgropar och övervinna språksvårigheter, kultur och lagar på den nya marknaden. Din framgång är vår motivation.

Lynn Zhong Palmberg - Grundare och VD

Lynn Zhong Palmberg har över 20 års erfarenheter av affärsutveckling för olika branscher i Kina och Sverige. Hon har genomfört över 100 projekt för att hjälpa svenska företag att utveckla sin verksamhet framgångsrikt i Kina. Dessa projekt omfattar nästan alla affärsaktiviteter från marknadsanalysrapport, matchning, distributörsökning, leverantörssökning, rekrytering till företagets etablering och IPR-registrering.

Kund logo
Kund logo